CHUYỆN NHÀ USS

PHỤ HUYNH CẢM NHẬN

cơ sở vật chất

USS 1 – GÒ VẤP

USS 2 – QUẬN 12

USS 3 – TÂN BÌNH

USS 5 – GÒ VẤP

USS 6 – BÌNH DƯƠNG

hệ thống trường mầm non mỹ - sài gòn

USS 1: 638/2 Quang Trung – Gò Vấp

USS 2: A07 Lê Thị Riêng – Quận 12

USS 3: 58 Cống Lở – Tân Bình

USS 5: 07 Lê Văn Thọ – Gò Vấp

USS 6: Thuận An – Bình Dương