Hướng dẫn cài camera trên điện thoại:

Phụ huynh tải phần mềm : Vmeyesuper hoặc click vào nút DOWNLOAD “ bên dưới và tiến hành cài đặt theo hướng dẩn:

Trên điện thoại Samsung, Sky và các điện thoại dùng hệ điều hành Android click vào:

Trên điện thoại Iphone, Ipap và các điện thoại dùng hệ điều hành IOS click vào:

Bước 1: trên điện thoại iphone thì click vào phần mềm App Store , còn trên điện thoại Samsung (android) thì chọn phần mềm “CH Play” để tải về.

Bước 2: tìm kiếm phân mềm  Vmeyesupper và tải về điện thoại.

Bước 3: chọn OPEN để mở phần mềm lên.

Bước 4: click vào hình ngôi nhà.

Bước 5: chọn Device List

Bước 6: click vào dấu +

Bước 7: điền cáo thông tin vào các ô sau đó save lại, mục User và Password thì liên hệ bộ phận tư vấn để được cung cấp .

Bước 8: trở về màn hình chính và click vào dấu +

Bước 9: chọn camera mình cần xem.