THỜI KHOÁ BIỂU USS 3

THỜI KHÓA BIỂU NHÀ TRẺ 25-36 THÁNG – NURSERY 2
Năm học: 2023 – 2024
 

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h50 – 8h00 Đón trẻ – Ăn sáng – Uống sữa
8h00 – 8h20 Thể dục sáng
8h30 – 8h50 Hoạt động Học

(Lĩnh vực thể chất)

Hoạt động Học

(Lĩnh vực ngôn ngữ)

Hoạt động Học

(Lĩnh vực nhận thức)

Hoạt động Học

(Lĩnh vực tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ)

Hoạt động Học

(Kỹ năng sống)

8h50 – 9h00 Uống nước trái cây/nước mát
9h00 – 9h30 9h15-9h30

English (Ms. Tú)

9h15-9h30

English (Ms. Tú)

Hoạt động sân chơi

(Trò chơi vận động tập thể – chơi với đồ chơi trong sân)

Hoạt động góc Hoạt động sân chơi

(Trò chơi vận động tập thể – chơi với đồ chơi trong sân)

9h30 – 10h HĐ phòng thể chất

(Trò chơi dân gian, vận động, tập gym)

Hoạt động góc Hoạt động góc HĐ phòng đa chức năng

(Montessori, chơi LEGO, đọc sách)

9h45 – 10h

Hoạt động với nước

10h – 10h20 Hoạt động góc Hoạt động góc Tập thuyết trình theo chủ đề Trò chơi dân gian Hoạt động góc
10h20 – 11h30 Ăn trưa- Trẻ vệ sinh, thay quần áo
11h30 – 14h00   Ngủ trưa
14h00 – 14h30 Vận động nhẹ, vệ sinh
14h30 – 15h00 Ăn xế, thay quần áo
15h00 – 15h30 Làm quen bài mới

(hoặc làm bài trong sách)

Ôn giáo dục kỹ năng sống

Hoạt động chiều

Ôn giáo dục kỹ năng sống

Tập thuyết trình theo chủ đề Ôn giáo dục kỹ năng sống
15h30 – 15h45 English

Mrs. Valentina

Aerobics 15h15 – 15h45

Ôn tập bài buổi sáng

Hoạt động vui chơi

Aerobics English

Mrs. Valentina

16h30 – 17h00 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

  *  Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

 THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẦM – PRE A
Năm học: 2023 – 2024
 

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h50 – 7h25 Đón trẻ – Thể dục sáng
7h25 – 8h15 Ăn sáng – Uống sữa
8h15 – 8h45 Hoạt động  sân thượng

(Hoạt động với cây xanh)

Hoạt động Học

(Lĩnh vực ngôn ngữ và giao tiếp)

Hoạt động Học

(Lĩnh vực nhận thức)

Hoạt động Học

(Lĩnh vực  thẩm mỹ)

Hoạt động Học

(Lĩnh vực tình cảm, quan hệ xã hội và kỹ năng sống)

8h45 – 9h15 English (Ms. Tú) English (Ms. Tú) English (Ms. Tú) English (Ms. Tú) English (Ms. Tú)
9h15 – 9h30 Uống nước trái cây/nước mát
9h30 – 10h00 Hoạt động Học

(Lĩnh vực thể chất)

Hoạt động sân chơi

(Trò chơi vận động tập thể và chơi với đồ chơi trong sân)

Hoạt động góc Hoạt động góc 9h15 – 9h45

Hoạt  động với nước

10h00 – 10h30 Hoạt động vui chơi góc

 

Hoạt động vui chơi  góc Hoạt động sân chơi

(Trò chơi vận động tập thể và chơi với đồ chơi trong sân)

HĐ phòng đa chức năng (Montessori, chơi LEGO, đọc sách) 9h45 – 10h30

Hoạt động vui chơi góc

10h30 – 11h30 Ăn trưa
11h30 – 14h00 Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa
14h00 – 14h30 Ăn xế – Ăn sữa chua
14h30 – 15h00 Làm quen bài mới Ôn giáo dục kỹ năng sống Ôn bài buổi sáng Làm bài trong sách Hoạt động chiều
15h00 – 15h45 15h- 15h30

English

Mrs. Valentina

15h – 15h30

Aerobics

15h – 15h30

Học Võ

15h – 15h30

Aerobics

15h-15h30

English

Mrs. Valentina

15h45 – 16h30 Ôn giáo dục kỹ năng sống 16h – 16h30

HĐ phòng thể chất

(Trò chơi dân gian, vận động, tập gym)

Tạo hình sáng tạo hoặc làm bài trong sách Tập thuyết trình theo chủ đề Ôn giáo dục kỹ năng sống
16h30 – 17h00 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CHỒI – PRE B
Năm học: 2023 – 2024
 

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h50 -7h25 Đón trẻ – Thể dục sáng
7h25 -8h15 Ăn sáng – Uống sữa
8h15 – 8h45 Hoạt động Học

(Lĩnh vực thẩm mỹ)

Hoạt động Học

(Lĩnh vực thể chất)

Hoạt động Học

(Lĩnh vực nhận thức)

Hoạt động Học

(Lĩnh vực ngôn ngữ)

Hoạt động học

(Lĩnh vực kỹ năng xã hội và kỹ năng sống)

8h45 – 9h15 Hoạt động vui chơi  góc Hoạt động vui chơi  góc Hoạt động vui chơi góc Hoạt động vui chơi góc Hoạt động vui chơi góc
9h15 – 9h25 Uống nước trái cây/nước mát
9h25 – 10h00 9h30 – 10h

English (Ms. Tú)

9h30 – 10h

English (Ms. Tú)

9h15 – 9h45

English (Ms. Tú)

9h15 – 9h45

English (Ms. Tú)

9h15 – 9h45

English (Ms. Tú)

10h00 – 10h30 Hoạt động sân chơi

(Trò chơi vận động tập thể và chơi với đồ chơi trong sân)

HĐ phòng đa chức năng

(Montessori, chơi LEGO, đọc sách)

Trò chơi dân gian Hoạt động sân chơi

(Trò chơi vận động tập thể và chơi với đồ chơi trong sân)

Hoạt  động với nước
10h30 – 11h30 Ăn trưa
11h30 – 14h00 Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa
14h00 – 14h30 Vận động nhẹ – Ăn xế – Ăn sữa chua
14h30 – 15h00 English

Mrs. Valentina

Aerobics Học Võ Aerobics English

Mrs. Valentina

15h00 – 15h45 Ôn giáo dục kỹ năng sống Ôn giáo dục kỹ năng sống Tập thuyết trình Tập thuyết trình theo chủ đề Ôn giáo dục kỹ năng sống
15h45 – 16h30 Hoạt động vui chơi góc Làm quen bài mới hoặc làm bài trong sách Làm bài trong sách 15h50 – 16h20

HĐ phòng thể chất

(Trò chơi dân gian, vận động, tập gym)

 Hoạt động chiều
16h30 – 17h00 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

 * Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ. 

 THỜI KHÓA BIỂU LỚP LÁ  – PRE C
Năm học: 2023 – 2024
 

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h50 -7h25 Đón trẻ – Thể dục sáng
7h25 – 8h15 Ăn sáng – Uống sữa
8h15 – 8h45 English (Ms. Tú) English (Ms. Tú) English (Ms. Tú) English (Ms. Tú) English (Ms. Tú)
8h45 – 9h15 Hoạt động học

(Lĩnh vực thẩm mỹ)

Hoạt động học

(Lĩnh vực ngôn ngữ)

Hoạt động Học

(Lĩnh vực thể chất)

Hoạt động Học

(Lĩnh vực nhận thức)

Hoạt  động với nước
9h15 – 9h30 Uống nước trái cây/nước mát
9h30 – 10h00 HĐ phòng đa chức năng

(Montessori, chơi LEGO, đọc sách)

Hoạt động vui chơi góc Hoạt động vui chơi góc Hoạt động vui chơi góc Hoạt động học

(Lĩnh vực kỹ năng xã hội, kỹ năng sống)

10h00 – 10h30 Hoạt động sân chơi

(Trò chơi vận động tập thể và chơi với đồ chơi trong sân)

Hoạt động sân chơi

(Trò chơi vận động tập thể và chơi với đồ chơi trong sân)

10h30 – 11h30 Ăn trưa
11h30 – 14h00 Trẻ vệ sinh thay quần áo – Ngủ trưa
14h00 – 14h30 English

Mrs. Valentina

Aerobics Học Võ Aerobics English

Mrs. Valentina

14h30 – 15h00 Ăn xế – Ăn sữa chua
15h00 – 15h45 Làm bài trong sách Làm bài trong sách Tạo hình sáng tạo 15h20 – 15h50

HĐ phòng thể chất

(Trò chơi dân gian, vận động, tập gym)

Hoạt động chiều
15h45 – 16h30 Ôn giáo dục kỹ năng sống Ôn giáo dục kỹ năng sống Làm quen bài mới hoặc làm bài trong sách Tập thuyết trình theo chủ đề Ôn giáo dục kỹ năng sống
16h30 – 17h00 Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

 * Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ.