THỜI KHOÁ BIỂU USS 2

THỜI KHÓA BIỂU NHÀ TRẺ 25 – 36 THÁNG – NURSERY 2 – USS 2

(Cô Thúy Hằng – Cô Kiều Anh)

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h45 – 7h30 Đón trẻ
7h30 – 8h20 Thể dục sáng –  Ăn sáng – Uống sữa
8h20 – 8h40  Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

 Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi vận động)

Hoạt động ngoài trời

Chăm sóc cây xanh

(Chơi tự do)

 Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

8h40 8h50 Hoạt động Học

(Lĩnh vực thể chất)

Hoạt động Học

(Lĩnh vực ngôn ngữ)

Hoạt động Học

(Lĩnh vực nhận thức)

Hoạt động với nước Hoạt động Học

(Kỹ năng sống)

8h50 – 9h05 English

(Ms. Valentina)

Múa hiện đại English

(Ms. Valentina)

Múa hiện đại  Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi vận động)

9h05 9h15 Uống nước trái cây – Vệ sinh cá nhân
9h15 9h40 Hoạt động góc  Hoạt động sân chơi

(Trò chơi dân gian)

Hoạt động góc Hoạt động Học

(TM – TC KNXH)

Hoạt động góc
9h40 – 10h00

Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

10h00 – 14h00 Ăn trưa –  Trẻ vệ sinh- Tthay quần áo – Ngủ trưa
14h00 15h00 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
15h00 15h30 Ăn xế – Ăn sữa chua – Vệ sinh cá nhân
15h30 15h45 English (Ms. Mỹ) Tạo hình sáng tạo English (Ms. Mỹ) Làm quen bài mới Ôn tập
15h45 – 16h00 Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Hoạt động góc Montessori
16h00 17h15 Vệ sinh – Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ: Tuần 1 & 3 – Tuần 2 & 4: chơi với nước

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẦM  – PRE A  – USS 2

(Cô Thủy– Cô Thiên Hằng)

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h45 – 7h30

Đón trẻ

7h30 – 8h20 Thể dục sáng –  Ăn sáng – Uống sữa
8h20 – 8h50 English

(Ms. Valentina)

 English (Ms. Mỹ) English

(Ms. Valentina)

 English (Ms. Mỹ)) English (Ms. Mỹ)
8h50 9h05

Uống nước trái cây – Vệ sinh cá nhân

9h05 – 9h35 Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

Múa hiện đại Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi vận động)

Múa hiện đại Hoạt động với nước
9h35 10h00 Hoạt động Học Hoạt động ngoài trời

Chăm sóc cây xanh

Hoạt động Học  Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

Hoạt động Học
10h00 – 10h15

Vui chơi trong lớp – Hoạt động góc Montessori

10h15 – 10h30 Vệ sinh cá nhân
10h30 – 11h30

Ăn trưa

11h30 – 14h00

Trẻ vệ sinh – Thay quần áo – Ngủ trưa  – Vệ sinh cá nhân

14h00 14h30 English (Ms. Mỹ) Ôn tập English (Ms. Mỹ) Ôn tập Đàn
14h30 15h00 Ăn xế – Ăn sữa chua – Vệ sinh cá nhân
15h00 – 15h30 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Làm quen bài mới Tạo hình sáng tạo Làm quen bài mới Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
15h30 – 16h00 Hoạt động góc Montessori Hoạt động góc Montessori Hoạt động góc Montessori Hoạt động góc Montessori Hoạt động góc Montessori
16h00 17h15

Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

 * Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ: Tuần 2 & 4 – Tuần 1 & 3: chơi với nước

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CHỒI – PRE B – USS 2

 (Cô Tuyết – Cô Vũ Loan)

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h45 – 7h30 Đón trẻ
7h30 – 8h20 Thể dục sáng –  Ăn sáng – Uống sữa
8h20 – 8h40 Hoạt động Học Hoạt động với nước Hoạt động Học
8h40 – 8h50

Uống nước trái cây – Vệ sinh cá nhân

8h50 9h05 Hoạt động ngoài trời (Chơi cát) Hoạt động ngoài trời

Chăm sóc cây xanh

 Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi vận động)

 Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

 Hoạt động ngoài trời

(Trò chơi dân gian)

9h05 – 9h35 English

(Ms. Valentina)

8:50-9:20

English (Ms. Mỹ)

English

(Ms. Valentina)

8:50-9:20

English (Ms. Mỹ)

8:50-9:20

English (Ms. Mỹ)

9h35 – 10h30 Vui chơi trong lớp – Hoạt động góc Montessori Múa hiện đại Vui chơi trong lớp – Hoạt động góc Montessori     Múa hiện đại Vui chơi trong lớp – Hoạt động góc Montessori
10h30 – 14h00

Ăn trưa – Trẻ vệ sinh – Thay quần áo – Ngủ trưa – Vệ sinh cá nhân

14h00 14h30

Ăn xế – Ăn sữa chua – Vệ sinh cá nhân

14h30 15h00 English (Ms. Mỹ) Ôn tập English (Ms. Mỹ) Ôn tập Đàn
15h00 15h30 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Làm quen bài mới Tạo hình sáng tạo Làm quen bài mới Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
15h30 16h00 Hoạt động góc Montessori Hoạt động góc Montessori Hoạt động góc Montessori Hoạt động góc Montessori Hoạt động góc Montessori
16h00 17h15

Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ: Tuần 1 & 3 – Tuần 2 & 4: chơi với nước

THỜI KHÓA BIỂU LỚP LÁ  – PRE C – USS 2

(Cô Thoa – Cô Hiền) 

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6h45 – 7h30

Đón trẻ

7h30 – 8h20

Thể dục sáng –  Ăn sáng – Uống sữa

8h20 – 8h50 Hoạt động Học Múa hiện đại Hoạt động Học Múa hiện đại Hoạt động với nước
8h50 – 9h20 Hoạt động ngoài trời  Hoạt động ngoài trời

(Chơi cát)

Hoạt động ngoài trời

Chăm sóc cây xanh

Hoạt động ngoài trời Hoạt động Học
9h20 – 9h35

Uống nước trái cây – Vệ sinh cá nhân

9h35 – 10h05 English

(Ms. Valentina)

9:20-9:50

English (Ms. Mỹ)

English

(Ms. Valentina)

9:20-9:50

English (Ms. Mỹ)

9:20-9:50

English (Ms. Mỹ)

10h05 – 10h30 Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

Vui chơi trong lớp

Hoạt động góc Montessori

10h30 – 14h00

Vệ sinh cá nhân – Ăn trưa – Trẻ vệ sinh – Thay quần áo – Ngủ trưa

14h00 14h30 Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập Ôn tập Tạo hình sáng tạo Ôn tập Giáo dục kỹ năng sống và ôn tập
14h30 15h00

Ăn xế – Ăn sữa chua – Vệ sinh cá nhân

15h00 15h30 English (Ms. Mỹ) Làm quen bài mới English (Ms. Mỹ) Làm quen bài mới Đàn
15h30 – 16h30 Hoạt động góc Montessori Hoạt động góc Montessori Hoạt động góc Montessori Hoạt động góc Montessori Hoạt động góc Montessori
16h30 17h15

Vệ sinh cá nhân – Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

* Hoạt động với nước: Phụ huynh trang bị đồ bơi cho trẻ: Tuần 2 & 4 – Tuần 1 & 3: chơi với nước