THỜI KHOÁ BIỂU USS 6

THỜI GIAN

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

6:50 – 7:30

Nhận trẻ – Thể dục – Tắm nắng sáng – Vận động ngoài trời

7:30 – 8:15

Trò chuyện – Ăn sáng – Uống sữa

8:15 – 8:30

Hoạt động ngoài trời

Hoạt động học/Hoạt động chủ đích

Hoạt động sân chơi

Hoạt động với cát

Hoạt động góc với đồ chơi

8:30 – 8:45

Aerobics

8:45 – 9:00

Tiếng anh

Uống nước trái cây/Nước mát

Tiếng anh

Uống nước trái cây/Nước mát

9:00– 9:10

Uống nước trái cây/Nước mát

Bơi lội

Uống nước trái cây/Nước mát

Hoạt động học/Hoạt động chủ đích

Uống nước trái cây/Nước mát

9:15 – 9:30

Hoạt động học/Hoạt động chủ đích

Hoạt động góc với Montessori

Hoạt động học/Hoạt động chủ đích

Hoạt động học/Hoạt động chủ đích

9:30 – 9:45

Tiếng anh

Tiếng anh

10:00 – 11:10

Vệ sinh – Rửa tay – Ăn trưa – Ăn trái cây – Uống nước

11:10 – 14:00

Ngủ Trưa

14:00 – 15:00

Ăn xế – Ăn sữa chua – Vệ sinh cá nhân

15:00 – 15:30

Aerobics

Giáo dục kĩ năng sống và ôn tập

Giáo dục kĩ năng sống và ôn tập

Giáo dục kĩ năng sống và ôn tập

Giáo dục kĩ năng sống và ôn tập

15:30 – 16:00

Hoạt động chiều

Hoạt động chiều

Hoạt động chiều

Hoạt động chiều

Hoạt động chiều

16:00 – 17:00

Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

 

*Nội dung cụ thể được gửi qua sổ báo bài hàng tuần đến quý Phụ Huynh. Lịch học tiếng Anh và năng khiếu sẽ được triển khai khi có thông báo.

THỜI GIAN

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

6:50 – 7:30

Nhận trẻ – Thể dục – Tắm nắng sáng – Vận động ngoài trời

7:30 – 8:15

Trò chuyện – Ăn sáng – Uống sữa

8:15 – 8:30

Tiếng anh

Khởi động

Tiếng anh

Hoạt động học/Hoạt động chủ đích

Hoạt động góc với đồ chơi

   8:30 – 8:45

Bơi lội

Aerobics

8:50 – 9:00

Uống nước trái cây/Nước mát

9:00– 9:10

Hoạt động học/Hoạt động chủ đích

Hoạt động học/Hoạt động chủ đích

Hoạt động học/Hoạt động chủ đích

Hoạt động với cát

Uống nước trái cây/Nước mát

9:10 -9:45

Hoạt động học/Hoạt động chủ đích

9:45 – 10:15

Hoạt động góc với đồ chơi

Tiếng anh

Hoạt động góc với đồ chơi

Tiếng anh

10:15 – 11:10

Vệ sinh – Rửa tay – Ăn trưa – Ăn trái cây – Uống nước

11:10 – 14:00

Yoga với nhạc – Ngủ Trưa

14:00 – 15:00

Ăn xế – Ăn sữa chua – Vệ sinh cá nhân

15:00 – 15:30

Aerobics

Giáo dục kĩ năng sống và ôn tập

Tạo hình sáng tạo

Giáo dục kĩ năng sống và ôn tập

Giáo dục kĩ năng sống và ôn tập

15:30 – 16:00

Hoạt động chiều

Hoạt động chiều

Hoạt động chiều

Tập thuyết trình

16:00 – 17:00

Trẻ xuống sân chơi – Trả trẻ

 

*Nội dung cụ thể được gửi qua sổ báo bài hàng tuần đến quý Phụ Huynh.Lịch học tiếng Anh và năng khiếu sẽ được triển khai khi có thông báo.