CƠ SỞ USS 3 TRẦN THỊ TRỌNG- Lớp Chồi Hoạt Động Chào Mừng Ngày 30/4

1 (21)-min
Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người. Ngày 30/04/1975 đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại giúp đất nước Việt Nam được giải phóng hoàn toàn.
Để tưởng nhớ đến những công ơn to lớn của cha ông chúng ta, những người anh hùng đã hy sinh thân mình đem lại hòa bình và hạnh phúc cho thế hệ con cháu. Lớp Chồi – USS3 vẽ những lá cờ Tổ quốc và những chú Bộ Đội để chào mừng Ngày Lễ 30/04
Dưới đây là hình ảnh của các bé mời ba mẹ cùng xem nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *