Lớp Pre A2 chơi cướp cờ

Lớp Pre A2 chơi cướp cờ, tập ném xa và tập thể dục với cờ. Các con rất thích thú và ngạc nhiên với hoạt động mới này. Các thầy cô luôn mong muốn mỗi ngày đến trường của các con đúng nghĩa là một ngày thật vui và bổ ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *