THÍ NGHIỆM TRỨNG CHÌM TRỨNG NỔI

LỚP CHỒI USS1

Hôm nay các con Lớp Chồi được cô giáo cho thực hành một thí nghiệm rất hấp dẫn với quả trứng gà.
Để thực hành thí nghiệm, mỗi bạn được cô giáo chuẩn bị cho hai cái ly có chứa nước bằng nhau, một quả trứng và một đĩa muối.
Tiến hành thí nghiệm, các con bắt đầu đổ muối vào một ly và khuấY cho tan, ly còn lại giữ nguyên. Sau đó các con lần lượt bỏ qUả trứng vào cả hai ly thì các con thấy ly không có muối trứng bị chìm, còn ly có chứa muối thì trứng lại nổi lên.
Cô giáo đã giải thích cho các con về hiện tượng này là do tỷ trọng của nước muối lớn hơn tỷ trọng của trứng nên trứng đã dễ dàng nổi trong nước muối. Còn tỷ trọng của nước tinh khiết thì nhỏ hơn tỷ trọng của trứng nên trứng đã chìm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *