TIẾT HỌC NHẶT RAU CHÙM NGÂY CỦA LỚP LÁ VÀ LỚP CHỒI

Sân trường em rất đẹp
Có trồng cây Chùm Ngây
Ngày ngày em tưới nước
Nay cây đã lớn rồi
Chúng em Lá và Chồi
Mỗi lớp chọn một nhánh
Cùng thi nhau nhặt lá…..

Qua hoạt động này giúp các con biết thêm được tên và một số đặc điểm của loại rau mới, Hoạt động còn giúp cho các con thêm kỹ năng tự phục vụ, tính tự độc lập, rèn cho con sự khéo léo của đôi bàn tay, về nhà các con có thể phụ giúp mẹ làm bếp được rồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *