CƠ SỞ USS 3 TRẦN THỊ TRỌNG: Lớp Mầm- Gộp Hai Đối Tượng Và Đếm

1 (4)
Cô giáo đã chuẩn bị cho các con những nhóm đối tượng với nhiều kiểu và màu sắc khác nhau rồi gộp chung lại để cho các con đếm. Các con rất là ngoan và giỏi đã đếm đúng hết nè
Mời Ba Mẹ xem hình các con học ạ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *